breaking news

Bedesten Darende

Ocak 3rd, 2013 | by ozkan

 bedesten1 Malatya’nın Darende ilçesinde Hacı Hüseyin Paşa Bedesteninin kitabesi bulunmaktadır. Yapım tarihi her ne kadar saptanamasa da sahibin Hacı Hüseyin Paşa olduğu bilinmektedir. 18. Yüzyılda yaşadığı bilinen Hacı Hüseyin Paşa’dan dolayı bedestenin de bu zamanlarda yapıldığı düşünülmektedir.

Dikdörtgen yapıya sahip ve Osmanlı zamanında yapılan bedesten; kapalı çarşı planına sahiptir. Kesme taştan olan dış duvarlarının yanı sıra iç duvarlarında moloz taşlar kullanılmıştır. Kuzey, Güney ve Doğu bölümünde üç adet giriş kapısı bulunan bedestenin kuzey ve doğu kapıları dışarıya doğru taşmış şekildedir. Bu görkemli kapıların üst kısmı ise beşik tonozlarla örülüdür. Hacı Hüseyin Paşa Bedesteni’nin orta kısmında ise tonozla örülü uzun bir koridor bulunmaktadır. Bu koridorun her iki yanında da beşik tonozdan yapılma dükkanlar bulunmaktadır.

Bedestenin Güney kısmı daha geniş bir alana sahiptir. Kuzey kısmı ile sivri kemerli bir kapı yardımı ile bağlantı kurulmuştur. Her ne kadar harap bir durumda da olsa görülmeye değer görkemli kalıntılardan biridir. Halen büyük bir ilgi ile turistler tarafından ziyaret edilmekte ve değer görmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir