breaking news

Agora – İzmir

Kasım 26th, 2012 | by ozkan

Her ne kadar Agora adını duyduğumuzda çoğunluğumuzun aklına Agora Meyhanesi gelse de, bahsedeceğimiz yer meyhane değil İzmir’de bulunan bir antik şehirdir.

Aslında Agora, Grekçe bir kelimedir ve “toplanılan yer, çarşı, Pazar, kent meydanı” gibi anlamları ifade eder.

Agora antik şehri İzmir’de Namazgâh semtinde bulunmaktadır. 1932 ile 1941 yılları arasında Rudolf Naumann, Prof. F. Miltner ve İzmir Efes müzeleri Selahaddin Kantar tarafından yapılan kazılar tarafından antik kalıntıların çok büyük bir kısmı ortaya çıkmıştır.

Antik şehrin Roma döneminde yapıldığı ve M.S. 2yy civarlarından kalma olduğu düşünülmektedir.

1980 li yıllarda Misak-ı Milli İlkokulunu yanması sonucunda, okulun duvarları yıkılıp, burasının da antik şehre katılması ile beraber, alanın toplam büyüklüğü 16.600 m2 ye ulaşmıştır.

Bu dönemden sonra yapılan kazılarda da, daha önceki dönemlerde bulunan Zeus sunağı kabartmalarının devamı olduğu anlaşılan Tanrıça Vesta kabartması da okulun bulunduğu alandan çıkartılmıştır.

Tanrıça Hermes, Eros, Herakles, Dionyos gibi heykeller, erkek-kadın ve hayvan heykelleri, kabartmalar, mermer işlemeler, taş, kemik, cam, maden ve pişmiş topraktan elde edilmiş birçok eser kazılar sonucunda ortaya çıkan buluntular arasındadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir